Site menu:

Aktuálně:

Zprávy z Dark Elfa»


Nejlepší online hra: Dark Elf

Příběh

11.10. 2007 Autor John Lennon Komentáře Komentáře (0) Kategorie Dění v ligách Hodnocení 0.00 Přečteno x2156
Muj vlastní příběh, který jsem si vymyslel: Dark Elfovo vítězství.
Dark Elfovo vítězství
Dark Elf seděl ve své komnatě u bukového stolu, na kterém měl mapu celého světa DE. Přemýšlel a přemýšlel, stále jen přemýšlel....
A pak usnul: ,,Ne! Nepodaří se ti mne odvézt s sebou!" řval vyděšený Dark Elf na usmívající se Smrtku. Přiskočil k ní a podal jí meč, sám si jej také vzal. ,,To chceš, abych s tebou bojovala?"smála se Smrt, ,,tak dobře!" Dark Elf se chystal něco vyslovit, ale v tom ho Smrtka sekla.... Vládce se probudil ze snu, chvíli přemýšlelo tom, co se mu před chvíli zdálo. Pak si stoupl a vašel z místnosti směrem k hlavní síni. Než vešel dovnítř zvolal na služebnou: ,,Ať sem příjdou všichni, co jsou na hradě!" a vešel dovnitř. Služebná zburcovala všechny a než-li se slavný elf stoupl před trůn, byli tu úplně všichni. Udatní temní elfové, strážní, hlídači, kronikář, věštec a další. Po chvíli utichl i šum a Dark Elf promluvil: ,,Udatní, urození i neurození Temní Elfové! Před chvílí, než-li jsem vás dal zavolat, zdál se mi sen, ale nebyl to opravdový sen. Byl to živý sen!" Všichni oneměli. V síni bylo ticho a DE se rozhlížel. Bylo tam takové ticho, žy by bylo slyšet i....kuchyře který právě vešel a smál se vtipu, který mu vyprávěl druhý kuchař. Dark Elf se na ně podíval a pak jen zakoulel očima a pokračoval:,, Před nějakým udatným vládcem, který bude chtít dobýt naši zemi,  mne zabít, moji duši nechat putovat do nebe (několik Temných Elfů se pousmálo) se sem dostane Smrtka. Bude mě chtít navždy sprovodit ze světa." Po krátké pauze, při které si sedl DE na trůn, pokračoval: ,,Chci abyste hlídali všechny tajné chodby, příjezdové cesty, prověřovali každého, kdo bude chtít jet do hradu. Musíte Smrtku zadržet, dokud nepřijede vládce, který mě bude chtít zabít!Když se něco stane, nebo když se tu Smrt objeví, pošlete posla do hradu. Máte nějaké dotazy?" zeptal se, i když ho skoro nikdo už neposlouchal, všichni se bavili mezi sebou. ,,Pokud nemáte dotazy, dejte se do toho!" zavolal a odešel do své pracovny.
 
O 5 dní později...
Byla temná noc. Celý les obklopovala mlha a Temní Elfové. Jedna z hlídek už hlídala 2 dny a noci, ale pořád nic. Je pravda, že do hradu jeli sedláci, se svojí úrodou a také pivovarníci , ale tak opilí, že je hlídka musela sama až do hradu dopravit. Sice dovezli všechny sudy, které dopravit měli, ani v jednom nebylo pivo, nebylo v nich totiž nic. Tato noc byla velmi chladná, nebylo ani nic vidět, a proto není divu že byli všichni otlačeni, jak do sebe vráželi. Najednou jeden ze strážníků - Chalim-zahlédl v dáli malé světélko, které se přibližovalo. Nežli stačil probudit ostatní a dojít k cestě, vůz už byl téměř u nich. Zastavili jej. ,,Kdo jste? Co bezete a odkud?" ptal se jeden strážný dotyčného na voze, kterému nebylo vidět do obličeje díky kápi. ,,Pane, mohl byjste slézt z vozu a sundat si kápi?" zeptal se nebojácný Chalim. Smrtka se na něj podívala, slezla z vozu a sundala si kápi. Strážní úžesem ztuhli a připravali si zbraně. Nebojte se hoši, vám já nic neudělám" řekla. ,,To spíš ty co jedou z druhý strany ke hradu" řekla si jen pro sebe, ale ostatní ji taky slyšeli. Nevezu nic, jen sebe.Jedu ze Skalního města, měla jsem tam menší prácičku. Mladý Sir Johny Flock onemocněl. Tak jsem to vyřídila," pousmála se. Strážní ještě zaskočeni  a ztuhlý připraveni k obraně se také usmáli a povolili. Všichni přistoupili blíže ke Smrtce a k vozu, ale Chalim na to doplatil. Jak přistoupil ke koni, ten se lekl, zvedl ocas a ulevil si. Trus byl i na Chalimonově noze.,,Jdu si to vyčistit," řekl a odešel do tábořiště. Jakmile si nohu vyčistil, nasedl na koně a ujížděl do hradu. Kolegové zatím vysvětli Smrtce co a jak. ,,Před hradem jsou ještě dvě hlídky, Tady je listina, na které stojí že jste tady byla..."
,,Klidně mi tykej" řekl Smrt.
,,Dobře. Na tédle listině stojí, že jste...jsi tady byla a stačí ji ukázat těm dalším a pustí tě dál, ale..." nedořekl strážný.
,,Proč je tu tolik stráží na cestě?" optala se Smrtka.
,,...ale u hradu budeš zastavena....a ehm...cože? zaskočila otázka strážného.
,,Proč je tady na cestě tolik strážců?" optala se znovu.
,,No, protože...." ,,Protože se tu potulují vlci," doplnil jiný strážník bleskově. Smrtka si nasadila kápi, vzala listinu a nasedla na vůz. Po té práskla bičem do koní a odjela. Po chvíli nebyl slyšet ani rachot kol. ,,Tak co teď?" zeptal se jeden ze strážníků? ,,Máme padla, jedeme domů!"
 
Sídlo Dark Elfa
Před hradem bylo několik hlídek. Když přijel Chalim , šel ihned k Dark Elfovi. Ten mu poručil, ať jde na jižní stranu jeho paláce a vyhlíží z balkonu. Když uvidí Smrtku u brány, ať potichu vyvolá poplach. Sám šel na severní stranu, vyhlížet nějakého udatného vládce, který ho měl v onu noc zabít. Stráže, které byli na jiných cestách se vrátili do hradu. Díky hlídkujícím, kteří zastavili Smrtku, a pak když odjela, objeli všechny. Smrtka se blízila ke hradu. Chalim ihned jak postřehl vůz s malým světle, vyhlásil poplach, jak mu to DE nařídil. Dark Elfovi to přišla říct samotná služebná: ,,Pane můj, Smrtka už je u hlavní brány," sdělila mu rozklepaně. DE se k ní otočil. ,,Kolik je hodin?" Služebná donesla Vládci přesýpací hodiny. ,,Do půlnoci zbývá více jak čtvrt hodiny. Děkuji." Služka odešla a Dark Elf začal kouzli, a posunul čas na celém světě o čtvrt hodiny. Ohlédl se zpátky na les a najednou uviděl velký zástup lidí, kteří se hrnuly ke hradu.
Smrtka zatím byla stále u hlavní brány. ,,Víte co, pojďte půjdeme z druhé strany zámku." řekl Chalim, který přicházel. Obešli celý hrad. Když došli na druhou stranu hradu, přišel k nim i dav lidí, v čele s Lordem Johnym Flockem - jeho syn byl Sir Johny Flock. ,,To je ta Smrtka!" zavolal Flock. ,,To je ona, co mi zabila syna. Já zabiju ji, tady a ihned!" Vrhl se směrem k ní. Strážní se před ní postavili:,,Nechte ji. Pokud si to s ní chcete vyřídit, tak jen v souboji. Vy proti ní!" navrhl Chalim. Smrtka i Flock se zamysleli. ,,Ale ten kdo vyhraje zabije Dark Elfa!" řekl společně. ,,Dobrá, přijímám!" zavolal Dark Elf.
Flock i Smrtka si vzali meč. A boj začal. Bojovali spolu tak dlouho, že Dark Elf musel 3 vrátit čas, aby se vešli do přepočtu. BYlo vidět, že oba už nemohou. Když se Flock rozeběhl proti Smrtce, zakopl a na bodl se na její meč. Ona meč vytáhla a chtěla Flocka zabít. Ale Flockovy lidé ji napíchli na bodáky a hodili na vůz. Flocka opatrně vzali a odnesli do nemocničnícho vozu. Lidé odcházeli za vozy a Dark Elf se tak stal zatím vítězem. Když po lidech nebylo ani slechu ani vidu, usmívající Dark Elf seběhl před hrad. Jeden stařík ho poplácal po zádech a zavolal: ,,Oslavujme! Všichni si zasloužíme pívo, víno, jídlo a ženy...!" DE se na něho podíval mrazivým pohledem.,,Cos to říkal?" optal se jej. ,,Že--že si zasloužíme víno, pivo a hostinu!" smál se dál stařík. Ne! Cos říkal naposled!" řekl Dark Elf. ,,Já? Naposled? To už si nevzpomínám..heh...ehm..asi hostina?Nebo, že by pivo?" pousmíval se stařík. ,,Řekl jsi ŽENY!!!" zavolal na něj DE už s úsměvem. ,,No dobrá. Zasloužíte si víno, jídlo a ženy!" zvolal na všechny mocný vládce. ,,A proč ne pivo?" zeptal se nechápavě jeden z hlídkujících.  A proč ne pivo, to určitě víte! :-)
Hodnocení článku: Hodnocení 0.00, Hodnotilo 0 uživatelů